Choose a location
Sagolik Upplevelse, Ekhamns Gård 16
Ekhamns Gård 16, 74191 Knivsta Sweden
Ragnhildsvik
Ragnhildsvik, södra Ekhamn, 74191 Knivsta Sweden

Guldig plupp:
Ekhamns Gård 16, där vår huvudverksamhet finns.

Rosa plupp: Ragnhildsvik, där en del kurser hålls.

Om du är osäker på vart du ska, kontakta oss. Besök sker efter överenskommelse.
Mail: ObscureMyEmailThree
Telefon: 070-29 89 249

Vägbeskrivningar

För att det ska vara enkelt för dig att hitta till oss har vi här samlat vägbeskrivningar från några olika orter.


Från Knivsta

Kör Gredelbyleden västerut mot Vassunda. Korsa väg 255 vid Edebykorset och ta sedan vänster vid T-korsningen efter Edeby mot Sigtuna, väg 263.

Ekhamns Gård
Kör den ca 700m tills du ser en gul skylt som det står Ekhamn in till höger på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Kör den ca 1 km tills du ser en skylt som det står Örsand in till höger på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Uppsala

Kör väg 255 mot Knivsta (gamla riksvägen). Följ vägen i 2 mil och ta sedan av höger mot Sigtuna, väg 263.

Ekhamns Gård
Kör den ca 800m tills du ser en gul skylt som det står Ekhamn in till höger på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Kör den ca 1 km tills du ser en skylt som det står Örsand in till höger på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Stockholm

Kör E4:an mot Uppsala och ta av mot Märsta. Följ väg 263 rakt fram förbi Märsta och ta sedan höger mot Uppsala (väg 255). Följ väg 255 ungefär 15 km, tills du kommer fram till Vassunda kyrka på vänster sida (direkt efter att du passerat en bensinmack). Ta in vänster mot kyrkan och följ den vägen fram till en t-korsning.

Ekhamns Gård
Ta höger ut på den större vägen och sedan är det första vägen in till vänster (där finns en gul skylt som det står Ekhamn på). Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Ta vänster ut på den större vägen och sedan är det första vägen in till höger (där finns en skylt som det står Örsand på). Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Enköping

Kör väg 55 mot Uppsala, men i kokosbollsrondellen kör du istället rakt fram in på väg 263 mot Sigtuna. Följ sedan väg 263 ca 2,5 mil över Erikssund ända fram till en t-korsning. Där tar du vänster mot Uppsala.

Ekhamns Gård
Efter ca 6 km ser du en gul skylt som det står Ekhamn in till vänster på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Efter ca 6 km ser du en skylt som det står Örsand in till vänster på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Västerås

Kör via Enköping, se tidigare instruktion.

Choose a location
Sagolik Upplevelse, Ekhamns Gård 16
Ekhamns Gård 16, 74191 Knivsta Sweden
Ragnhildsvik
Ragnhildsvik, södra Ekhamn, 74191 Knivsta Sweden

Guldig plupp:
Ekhamns Gård 16, där vår huvudverksamhet finns.

Rosa plupp: Ragnhildsvik, där en del kurser hålls.

Om du är osäker på vart du ska, kontakta oss. Besök sker efter överenskommelse.
Mail: ObscureMyEmailThree
Telefon: 070-29 89 249

Vägbeskrivningar

För att det ska vara enkelt för dig att hitta till oss har vi här samlat vägbeskrivningar från några olika orter.


Från Knivsta

Kör Gredelbyleden västerut mot Vassunda. Korsa väg 255 vid Edebykorset och ta sedan vänster vid T-korsningen efter Edeby mot Sigtuna, väg 263.

Ekhamns Gård
Kör den ca 700m tills du ser en gul skylt som det står Ekhamn in till höger på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Kör den ca 1 km tills du ser en skylt som det står Örsand in till höger på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Uppsala

Kör väg 255 mot Knivsta (gamla riksvägen). Följ vägen i 2 mil och ta sedan av höger mot Sigtuna, väg 263.

Ekhamns Gård
Kör den ca 800m tills du ser en gul skylt som det står Ekhamn in till höger på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Kör den ca 1 km tills du ser en skylt som det står Örsand in till höger på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Stockholm

Kör E4:an mot Uppsala och ta av mot Märsta. Följ väg 263 rakt fram förbi Märsta och ta sedan höger mot Uppsala (väg 255). Följ väg 255 ungefär 15 km, tills du kommer fram till Vassunda kyrka på vänster sida (direkt efter att du passerat en bensinmack). Ta in vänster mot kyrkan och följ den vägen fram till en t-korsning.

Ekhamns Gård
Ta höger ut på den större vägen och sedan är det första vägen in till vänster (där finns en gul skylt som det står Ekhamn på). Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Ta vänster ut på den större vägen och sedan är det första vägen in till höger (där finns en skylt som det står Örsand på). Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Enköping

Kör väg 55 mot Uppsala, men i kokosbollsrondellen kör du istället rakt fram in på väg 263 mot Sigtuna. Följ sedan väg 263 ca 2,5 mil över Erikssund ända fram till en t-korsning. Där tar du vänster mot Uppsala.

Ekhamns Gård
Efter ca 6 km ser du en gul skylt som det står Ekhamn in till vänster på. Kör in på den grusvägen och håll vänster i alla y-korsningar (det är även skyltat mot Ekhamn varje gång vägen delar sig). Efter ca 3 km ser du ett stort vitt hus som är Ekhamns Gård. Håll vänster även där och kör upp mot gården, sedan är vår väg in till vänster innan du kommer fram till gården.

Ragnhildsvik
Efter ca 6 km ser du en skylt som det står Örsand in till vänster på. Kör in på den asfaltsvägen och kör ca 4,5 km tills du kommer till en skarp vänsterkurva. Där finns en skylt mot Ragnhildsvik som leder in på en grusväg rakt fram. Följ grusvägen cirka 400 meter och vid nästa skylt mot Ragnhildsvik ser du ett stort gult hus. Du är framme.


Från Västerås

Kör via Enköping, se tidigare instruktion.